APIE mus

Vigrima

Tarpukaryje mediena ir medžio dirbiniais Lietuva prekiavo su daugeliu kraštų. 1937m. ši eksporto šaka sudarė 24,1% viso Lietuvos eksporto vertės. 1938 m. per Klaipėdos uostą daugiausia buvo eksportuojama žemės ūkio produktų (48%), miško, medienos ir kt. medžiagų (47%). Antrasis pasaulinis karas ir po jo sekusi okupacija atėmė iš Lietuvos penkiasdešimt nepriklausomybės metų (1940-1990). Kelias į rinkos ekonomiką prasidėjo 1990 m., atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, palaipsniui beveik visa medienos pramonė buvo privatizuota. Tuomet savo veiklą pradėjo ir privataus kapitalo uždaroji akcinė bendrovė „Vigrima”. Šiuo metu tai patyrusi įmonė, skaičiuojanti 14-us veiklos metus.

Filosofija - „Naujas gyvenimas”

Šimtus metų lietuviai gyveno ir dirbo apsupti miškų grožio, tereikia prisiminti vaizdingą S. Daukanto Lietuvos miškų aprašymą „Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių” (1822 m.): „Kas aprašys kalnėnų ir žemaičių senovės girias, kokias anie, atsidanginę į tą kraštą, rado, kurios be kokių tarpkrūmių vienu lieknu it jūra niūksojo; nesgi šios dienos girių ir pievų vietoje angis girios trakšojo, o tarp jų jau versmėtos kirbos burgėjo, jau ežerai tyvuliavo. Neišžengiami pušynai, eglynai, beržynai, ąžuolynai nuo amžių amžiais suaugę niūksojo ir visi vienų viena giria buvo...”. Su mišku siejasi daugelis senųjų lietuvių tautos tradicijų. Kadaise tikėta, kad miręs žmogus neišnyksta, o virsta medžiu.

„Vigrima” įsitikinusi, kad žmogaus ir gamtos ryšiai nenutrūkę iki šiol, todėl nemažai žmonių šioje postindustrinėje visuomenėje, kurios gyvenimą nuolat keičia technologijos, vis labiau ir labiau pasiilgsta medžio šilumos ir natūralumo. Panaudodama modernias technologijas „Vigrima” savo klientams naujai atskleidžia medžio vertę, kokybę ir ilgaamžiškumą, nes, jos požiūriu, visa, kas nauja, tėra tik pamiršta sena. „Vigrimai” artima virsmo filosofija – niekas neišnyksta, keičiasi tik formos. Suteikdama medžiui naują formą, – „Vigrima” suteikia jam ir naują gyvenimą. Taip medis ne tik sugrįžta į klientų namus, užpildydamas juos šiluma ir jaukumu, – medis, išlaikęs ilgaamžiškumo testą, tampa iš naujo atrasta puikia statybine medžiaga pramoniniam naudojimui.

Veikla

Mūsų veikla

Pagrindinė „Vigrimos” veiklos kryptis – medienos perdirbimas. Įmonės gaminiai skirti eksportui ir vietinei rinkai. Tačiau prioritetą įmonė teikia eksportui į užsienio šalis.

Lietuvos medienos pramonė iki 1990 m. buvo plėtojama orientuojantis daugiausiai į vietinę rinką, pirmenybę teikiant baldų ir statybinių konstrukcijų gamybai. Naujai steigiamos įmonės, naudodamos modernias technologijas, ėmė gaminti kokybiškesnę produkciją ne tik vietinei rinkai, bet ir eksportui. „Vigrima” lyderis tarp šių įmonių. Pamažu užmezgusi ryšius su partneriais užsienyje šalių rinkomis, ilgainiui „Vigrima” įgijo darbo užsienio rinkose patirties, puikių eksporto veiklos įgūdžių.

Šiuo metu įmonė didelėmis apimtimis tiekia medienos gaminius Japonijos rinkai, kuriai gali pasiūlyti raudonosios medienos dygiuotas obliuotas bešakines lentas ir vientisas bešakines lentas bei raudonosios ir baltosios medienos dygiuotas obliuotas Mabashira lentas.

Perspektyvos

Išnaudodama plačias galimybes bendradarbiauti su įvairiomis šalimis, „Vigrima” siekia plėsti savo produkcijos rinką. Įmonė kasmet kelia vis didesnius reikalavimus ne tik medienos savybėms, bet ir įrangos, produkcijos bei aptarnavimo kokybei, nuolat modernizuoja gamybą, tobulina darbo įgūdžius. Investuodama į naujas technologijas „Vigrima” siekia didinti gamybos apimtis, plėsti savo asortimentą.