UAB „Vigrima“ siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje, nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2022 m. lapkričio mėn. įgyvendina projektą UAB „Vigrima“ e. komercijos modelio diegimas“ (13.1.1-LVPA-K-860-01-0099) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr.13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Minimo projekto pagrindinis tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus sukurta el.prekybos (ko iki šiol įmonė neturėjo) sistema. Įgyvendinus projektą tikimasi efektyviau vykdyti pardavimus klientams, padidinant įmonės pajamas. Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki 12.225,00 eurų parama bei investuos iki 4.075,00 eurų savo įmonės nuosavų lėšų. Plačiau skaitykite čia.

UAB „Vigrima“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos įrenginių diegimas UAB „Vigrima““.  UAB „Vigrima“ elektros energijos sąnaudos 2019 m. sudarė 225 MWh. Pagal  sąnaudų šaltinių pasiskirstymą elektros sąnaudos technologiniame procese sudaro beveik 17%.  Vadovaujantis atlikta Energetinio vartojimo audito ataskaita, numatytos  priemonės, kurios turėtų iš esmės sumažinti UAB „Vigrima“ suvartojamus energijos kiekius ir produkcijos gamybos sąnaudas.  Įgyvendindama projektą UAB „Vigrima“ planuoja statyti saulės elektrinę, kurios galia yra 160 kW. Tokios galios saulės elektrinė su dieniniu vartojimu pagamintų 149 MWh elektros energijos. Tai sudarytų 11,03% sunaudoto energijos kiekio įmonės energijos sąnaudų balanse 2019 metais. Įmonė siekia būti švaria, saugia ir aplinkosaugos atžvilgiu draugiška įmone.

 

Projekto pavadinimas: Atsinaujinančių energijos įrenginių diegimas UAB „Vigrima“

Projekto vykdytojas UAB „Vigrima“ 

Bendra projekto vertė: 144500,00 EU.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui  skiriama: 81872,04 EUR.

Projekto vykdymo pradžia: 2020-11-19

 Projekto vykdymo  pabaiga: 2021-11-20

https://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/atsinaujinantys-energijos-istekliai-pramonei-lt